วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัตส่วนตัว


ดิฉันชื่อ ดวงนภา แซ่เฮง อายุ 30 ปี
บ้านเลขที่ 33/1 ต. โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี 70160
สถานภาพ คู่
มีบุตรสาว 1 คน
คู่ชีวิตชื่อ จ.ส.ต.อดุล มั่นการ
ทำงานอยู่ที่ ส.ภ.อ.วัดเพลง
ประสบการณ์
ได้มีโอกาสเข้าอบรมธรรมะที่วัดเขาวัง รู้สึกชอบ ได้เรียนรู้อะไรหลาย อย่างเกียวกับการดำเนินชีวิตถ้ามีโอกาสอยากให้ครอบคร้วได้เข้าอบรมธรรมะด้วยเพื่อเป็นการสะสมบุญให้กับตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น: